Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Yhtiökokous on LeadDesk Oyj:n ylin päätöksentekoelin, jossa osakkeenomistajat voivat käyttää puhevaltaa, esittää kysymyksiä ja äänestää.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista. Varsinainen yhtiökokous myös valitsee hallituksen jäsenet ja tarvittaessa heille varajäsenet sekä tilintarkastajan ja hänelle tarvittaessa varamiehen.

Yhtiökokouksen koollekutsumisesta päättää hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla.

Oikeus osallistua kokoukseen on sillä, joka on ilmoittautunut yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

Yhtiökokousasiakirjojen arkisto