Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen KHT-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2023 yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miika Karkulahti.