Hallinnointi

Hyväksytty neuvonantaja

Hyväksytty neuvonantaja

LeadDesk Oyj:n First North Nordic Rulebook -säännöissä tarkoitettuna hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy. Hyväksytty neuvonantaja seuraa ja varmistaa, että LeadDesk täyttää Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan vaatimukset ja kulloinkin voimassa olevat velvoitteet.

Hyväksytty neuvonantaja: Oaklins Merasco Oy, p. +358 (0)9 6129 670