Hallinnointi

Riskienhallinta

Riskienhallinta

LeadDesk-konsernin yhtenäisten riskienhallintakäytäntöjen hyödyntäminen koko organisaatiossa edistää hallinnon päätöksentekoa, tavoitteiden asettamista ja päivittäistä toimintaa. Ne auttavat tehostamaan konsernin toimintaa yhdistämällä strategian ja liiketoiminnan tavoitteet selkeämmin riskeihin. Onnistuneesti toteutettuna ne tarjoavat LeadDeskille selkeän polun arvon luomiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen.

Riskienhallinnan tavoitteet

LeadDesk-konsernin riskienhallinnan keskeiset tavoitteet ovat:

  • Korostaa riskien merkitystä ja niiden tiedostamista sekä ennakoivaa riskienhallintaa konsernin sisällä
  • Lisätä mahdollisuuksia ja vähentää uhkia, tavoitteena saada kilpailuetua
  • Varmistaa riittävä riskien käsittely organisaation sisällä
  • Hallinnoida riskejä integroituna osana toimintaa, suunnittelua ja päätöksentekoa, hyödyntäen määritettyjä rooleja ja vastuita

Riskienhallinnan määritelmä

Riskienhallinta on strategian luomiseen ja toteuttamiseen integroitua yrityskulttuuria, valmiuksia ja käytäntöjä, joita LeadDesk käyttää arvon luomiseen, säilyttämiseen ja hyödyntämiseen liittyvien riskien hallintaan.