Sijoituskohteena

Listautuminen

Listautuminen

LeadDesk Oyj:n (”LeadDesk” tai ”Yhtiö”) listautumisanti (”Listautumisanti”) on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 4.2.2019. Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin.

Listautumisannissa LeadDesk laski liikkeeseen yhteensä 803 704 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) instituutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja sen henkilöstölle (”Henkilöstöanti”).

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa oli 7,50 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 6,75 euroa osakkeelta. Yhtiön Listautumisannilla keräämien bruttotuottojen arvioidaan olevan 6 miljoonaa euroa ennen Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Yhtiö sai Listautumisannissa 1000 uutta osakkeenomistajaa. Yhtiö laskee liikkeeseen suunnitellusti 803 704 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”). Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti:

  • 333 721 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
  • 432 667 osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”)
  • 37 316 osaketta allokoidaan konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”)

Lukuun ottamatta Henkilöstöannissa annettavia Osakkeita kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla (”First North”) alkoi 15.2.2019. Kaupankäynnin Henkilöstöannissa annetuilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 20.3.2019. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”LEADD” ja ISIN-koodi FI4000364120.

Oaklins Merasco Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) www.nordnet.fi/leaddesk.

Toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto:

”Olemme ylpeitä, että niin moni sijoittaja haluaa olla mukana LeadDeskin kasvutarinassa. Saimme listautumisannin myötä yli tuhat uutta omistajaa. Listautuneena yhtiönä meillä tulee olemaan entistäkin paremmat mahdollisuudet kasvustrategiamme toteuttamiseen. Listautuminen vahvistaa uskottavuuttamme liiketoimintakriittisien järjestelmien toimittajana, sekä vahvistaa asemaamme rekrytointimarkkinassa. Haluamme kiittää kaikkia LeadDeskin osakeantiin osallistuneita ja toivottaa uudet osakkeenomistajat tervetulleiksi LeadDeskiin – jatketaan yhdessä kasvutarinaamme pilvimarkkinassa!”

Miksi sijoittaa LeadDeskiin?

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin.

LeadDesk tavoitteena on olla liikevaihdolla mitattuna Euroopan suurin suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin keskittynyt SaaS-ohjelmistoyhtiö. Yhtiö pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan voimakkaasti nykyisillä markkina-alueilla ja laajentumaan uusille markkina-alueille Euroopassa – orgaanisesti ja yritysostoin.

  • Kasvava: Yhtiö on kasvanut kuusi peräkkäistä vuotta keskimäärin 46 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2014 kasvu on ollut nopeinta kansainvälisillä markkinoilla. Kasvua tukevat megatrendit, kuten pilvipohjaisten ohjelmistojen kysynnän kasvu.
  • Skaalautuva: Yhtiön liiketoiminnan ytimen muodostavat jatkuvalaskutteinen LeadDesk-pilvipalvelu. SaaS-mallin ansiosta se skaalautuu tehokkaasti suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin eri kokoisille asiakkaille, myös uusilla markkinoilla.
  • Kannattava: Liiketoimintamalli perustuu pitkäaikaisiin ja jatkuvalaskutteisiin sopimuksiin. Tämä mahdollistaa vakaan ja ennustettavan liikevaihdon, mikä puolestaan luo edellytykset liiketoimintamme hyvälle kannattavuudelle.
  • Innovatiivinen: Yhtiö on luonut menestyksekkään liiketoimintamallin. Se avulla Yhtiö on jo saavuttanut johtavan markkina-aseman toimialalla Pohjoismaissa ja rakentaneet hyvän kasvualustan keskeisissä maissa Euroopassa.