Hallinnointi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

LeadDesk Oyj:n 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Toimikunta on muodostettu LeadDeskin suurimpien osakkeenomistajien edustajista. Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimitetyksi.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 2023–2024:

  • Eirik Hjelmeland, Viking Venturen nimeämänä edustajana
  • Lauri Pukkinen, edustaen yksityisomistustaan
  • Tuomas Virtala, OP-Rahastojen nimeämänä edustajana
  • Erik Sprinchorn, TIN Fonderin nimeämänä edustajana

Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Hallituksen puheenjohtaja ei ole nimitystoimikunnan jäsen, eikä hänellä ole äänivaltaa. Hänellä on kuitenkin oikeus osallistua nimitystoimikunnan kokouksiin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys