Hallinnointi

Hallinnointi

LeadDesk Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. LeadDesk Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Yhtiön hallinto on osakeyhtiölain mukaisesti jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.