Sijoituskohteena

Avainluvut

Avainluvut

2022 2021 2020 2019 2018
Liikevaihto 28 084 24 567 13 799 12 355
11 031
Liikevaihdon kasvu-% 14,3 % 78,0 % 11,7 % 12,0 %
21,3 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 11,8 % 12,4 % 12,2 % 27,7 %
16,6 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta -5,5 % -4,0 % 2,2 %
17,9 %
7,0 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -9,9 % -9,1 % 2,4 %
18,3 %
60,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -5,4 % -3,5 % 3,3 %
40,8 %
28,6 %
Omavaraisuusaste, % 56,3 % 52,9 % 71,6 %
72,3 %
14,0 %
Nettovelkaantumisaste, % 30,9 % 15,4 % -47,2 %
-63,9 %
168,2 %
Tulos / osake, eur -0,33 -0,24 0,04
0,17
0,12
Tulos / osake, eur (laimennusvaikutus huomioituna) -0,33 -0,24 0,04
0,16
0,11
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 170 186 116
82
63