Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Tarkastusvaliokunta add

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa:

  • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
  • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
  • seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät, sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;
  • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä
  • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan vuoden 2023 seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa seuraavat jäsenet:

  • Eija Kuittinen, puheenjohtaja
  • Yrjö Närhinen

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon yllä esitellyt valiokunnan vastuualueet ja tilintarkastusta koskevat tehtävät. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Hallituksen jäsenet

Yrjö Närhinen

Hallituksen puheenjohtaja
kauppatieteiden kandidaatti, s. 1969

Tausta add

Hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi 2023 valittu Närhinen toimii tällä hetkellä muun muassa Tukholman pörssiin listatun Ambean hallituksen puheenjohtajana, NoHo Partnersin hallituksen varapuheenjohtajana sekä norjalaisen kasvuyhtiön Avonovan hallituksessa yhteistyössä pääomasijoittaja Norvestorin kanssa. Aiemmin Närhinen on toiminut Terveystalo Oyj:n toimitusjohtajana, Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajana, Scottish & Newcastlen globaalissa johtoryhmässä sekä useissa eri johtotehtävissä Procter & Gamble -yhtiössä kansainvälisesti.

Samu Konttinen

Hallituksen jäsen
MBA, s. 1973

Tausta add

Samu Konttinen toimii tällä hetkellä muun muassa listayhtiö Loihde Group Oyj:n toimitusjohtajana, Aico Oy hallituksen jäsenenä, Paltan hallituksen jäsenenä sekä Kyberala ry:n hallituksen jäsenenä. Aiemmin Konttinen on toiminut muun muassa F-Secure Oyj:n toimitusjohtajana, F-Securen yritysliiketoiminnan johtajana sekä useissa muissa johtotehtävissä F-Securella.

Antti Hovila

Hallituksen jäsen
Diplomi-insinööri, MBA (HBS), s. 1981

Tausta add

Antti Hovila on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Hovilalla on pitkä tausta strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä yritysten sisäisissä rooleissa sekä sijoitusanalyytikkona. Hovila on toiminut liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyssä vuosina 2005–2006 sekä Nokialla strategia- ja liiketoimintakehitystehtävissä vuosina 2006–2008. Vuosina 2008–2010 suorittamiensa Harvard MBA-opintojen jälkeen Hovila toimi vuosina 2010–2019 yhdessä maailman suurimmista osakesijoitusyhtiöistä Fidelity Internationalissa muun muassa strategiasta ja suunnittelusta vastaavana apulaisjohtajana. Fidelity-vuosiensa jälkeen Hovila siirtyi F-Securelle johtoryhmään vuonna 2019 vastaamaan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä. Vuonna 2022 Hovila siirtyi Senior Vice President-rooliin vastaamaan Schibsted Nordic Marketplaces-liiketoiminnan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä.

Eija Kuittinen

Hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri, s. 1961

Tausta add

Eija Kuittinen on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2020. Lisäksi Kuittinen on toiminut Clausion Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2019. Aikaisemmin hän työskenteli muun muassa yritysjärjestelypalveluista vastaavana johtoryhmän jäsenenä ja partnerina BDO Oy:ssä 2016–2021, Deloitte Oy:ssä 2009–2015 sekä PricewaterhouseCoopers Oy:ssä 1991–2007. Kuittinen on lisäksi toiminut VR-konsernin johtoryhmän jäsenenä 2007–2009 ja hallituksen jäsenenä Oy Pohjolan Liikenne Ab:ssa vuosina 2007–2009, KHT-yhdistyksessä vuosina 2000–2006 sekä Boardman Oy:n partnerina 2007–2009.

Emma Storbacka

Hallituksen jäsen
Taloustieteiden maisteri, s. 1985

Tausta add

Emma Storbacka on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Storbackalla on pitkä tausta markkinoinnissa ja liikeenjohdossa. Storbacka on toiminut konsulttina CapGeminillä vuosina 2010–2012. Vuonna 2012 Emma aloitti Avauksella ensin konsulttina (2012–2013), jonka jälkeen hän siirtyi vastaamaan Avauksen B2B tarjoamasta (2013–2015). Vuonna 2015 Storbacka muutti Tukholmaan avaamaan Avauksen Ruotsin toimistoa, ja vuonna 2016 Avauksen Ruotsissa tekemän yritysoston jälkeen, hänestä tuli myös 2017 Avauksen Ruotsin maajohtaja. Menestyneen integraation jälkeen Storbacka otti vastuulleen koko Avauksen johtamisen ja hän on toiminut vuodesta 2018 lähtien Avauksen toimitusjohtajana.