Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Tarkastusvaliokunta add

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa:

  • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
  • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
  • seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät, sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;
  • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä
  • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi hallitus valitsi keskuudestaan vuoden 2023 seuranneessa hallituksen järjestäytymiskokouksessa seuraavat jäsenet:

  • Jostein Vik, puheenjohtaja
  • Yrjö Närhinen
  • Samu Konttinen

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon yllä esitellyt valiokunnan vastuualueet ja tilintarkastusta koskevat tehtävät. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Hallituksen jäsenet

Yrjö Närhinen

Hallituksen puheenjohtaja
kauppatieteiden kandidaatti, s. 1969

Tausta add

Hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi 2023 valittu Närhinen toimii tällä hetkellä muun muassa Tukholman pörssiin listatun Ambean hallituksen puheenjohtajana, NoHo Partnersin hallituksen varapuheenjohtajana sekä norjalaisen kasvuyhtiön Avonovan hallituksessa yhteistyössä pääomasijoittaja Norvestorin kanssa. Aiemmin Närhinen on toiminut Terveystalo Oyj:n toimitusjohtajana, Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajana, Scottish & Newcastlen globaalissa johtoryhmässä sekä useissa eri johtotehtävissä Procter & Gamble -yhtiössä kansainvälisesti.

Emma Storbacka

Hallituksen jäsen
Taloustieteiden maisteri, s. 1985

Tausta add

Emma Storbacka on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Storbackalla on pitkä tausta markkinoinnissa ja liikeenjohdossa. Storbacka on toiminut konsulttina CapGeminillä vuosina 2010–2012. Vuonna 2012 Emma aloitti Avauksella ensin konsulttina (2012–2013), jonka jälkeen hän siirtyi vastaamaan Avauksen B2B tarjoamasta (2013–2015). Vuonna 2015 Storbacka muutti Tukholmaan avaamaan Avauksen Ruotsin toimistoa, ja vuonna 2016 Avauksen Ruotsissa tekemän yritysoston jälkeen, hänestä tuli myös 2017 Avauksen Ruotsin maajohtaja. Menestyneen integraation jälkeen Storbacka otti vastuulleen koko Avauksen johtamisen ja hän on toiminut vuodesta 2018 lähtien Avauksen toimitusjohtajana.

Lauri Pukkinen

Hallituksen jäsen
KTM, Sotatieteiden maisteri, s. 1979

Tausta add

Lauri Pukkinen toimii perustajana ja sijoittajana useissa teknologia- ja ohjelmistoalan yhtiöissä. Hän on toiminut aiemmin muun muassa konsulttina McKinsey & Companyssä, perustajana LeadDesk Oyj:ssä ja kansainvälisissä johtotehtävissä ilmailu- ja puolustusteollisuuden konsernissa Babcock Internationalissa.

Samu Konttinen

Hallituksen jäsen
MBA, s. 1973

Tausta add

Samu Konttinen toimii tällä hetkellä muun muassa listayhtiö Loihde Group Oyj:n toimitusjohtajana, Aico Oy hallituksen jäsenenä, Paltan hallituksen jäsenenä sekä Kyberala ry:n hallituksen jäsenenä. Aiemmin Konttinen on toiminut muun muassa F-Secure Oyj:n toimitusjohtajana, F-Securen yritysliiketoiminnan johtajana sekä useissa muissa johtotehtävissä F-Securella.

Jostein Vik

Hallituksen jäsen
Kauppatieteiden maisteri, s. 1973

Tausta add

Jostein Vik on pohjoismaisen ohjelmistosijoittajan Viking Venturen osakas ja perustajajäsen. Viking Venture on LeadDeskin suurin osakkeenomistaja. Hän on myös Heeroksen hallituksen puheenjohtaja, Fotowaren hallituksen puheenjohtaja, Asolvin hallituksen jäsen ja Keystonen hallituksen jäsen.