Tilinpäätöstiedotteesta 2022

”LeadDesk on pilvipohjaisten contact center -ohjelmistojen kärkiyhtiö Euroopassa. Vuonna 2022 kasvutarinamme jatkui vahvana ja autoimme yhä useampia asiakaspalvelu- ja myyntitiimejä työskentelemään tehokkaammin. LeadDeskin tuotteen mahdollistaman tehokkuuden ansiosta asiakasyritystemme tarjoama asiakaskokemus paranee ja myyntityön tuottavuus kasvaa. Esimerkkejä LeadDeskin vuoden 2022 kohokohdista olivat merkittävät sopimukset terveydenhuoltoon ja julkiselle sektorille mm. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle sekä Istekki Oy:lle, jonka omistaja-asiakkaina toimivat lukuisat terveydenhuollon ja julkisen sektorin toimijat.

 

Erinomainen päätös vuodelle 2022

Vuoden 2022 jälkimmäinen puolisko oli menestyksekäs ja enterprise-liiketoimintamme eli suurasiakkaiden kanssa tehtävä liiketoiminta kasvoi hyvin erityisesti Suomessa ja Norjassa. Aiemmin julkaistut enterprise-asiakkuuksien käyttöönottoprojektit ovat päättyneet ja enterprise-asiakkuudet tuottivat neljännellä kvartaalilla 43 % koko yhtiön liikevaihdosta. Toisella kvartaalilla kasvuamme hidasti energiasektorin asiakkaidemme geopoliittisesta tilanteesta johtuneet haasteet, mutta asiakasryhmän tilanne on tasoittunut. Lisäksi saimme Espanjan markkinalla yhä vahvemman jalansijan, jonka päälle voimme jatkossakin rakentaa kasvua.

Vuoden toisella puoliskolla kiinnitimme erityistä huomiota kannattavuutta parantaviin toimenpiteisiin, ja käyttökateprosenttimme kasvoi toisella vuosipuoliskolla 14 prosenttiin. Haluamme jatkossakin ylläpitää hyvää kannattavuutta, sillä se parantaa mahdollisuuksiamme reagoida markkinan muutoksiin ja luo vahvemman tukirangan liiketoiminnan kasvattamiseen epävarmoinakin aikoina.

Vuoden 2023 osalta ohjeistamme vuoden 2023 liikevaihdon vuosikasvun olevan 6-14 % sekä kannattavuuden olevan käyttökateprosentilla mitattuna 11-16 %. Makrotalouden epävarmuuksista huolimatta emme ole joutuneet muuttamaan kannattavan kasvun strategiaamme ja aiomme jatkaa sillä tiellä myös vuonna 2023. Vuoden 2023 alussa tapahtunut ruotsin ja norjan kruunujen heikentyminen suhteessa euroon luo kuitenkin pientä laskupainetta euromääräiseen liikevaihdon kasvuun, sillä noin 38% vuoden 2022 liikevaihdostamme kertyi kyseisistä maista.

Vuoden 2023 alussa tekemämme onnistuneet rekrytoinnit mahdollistavat kannattavan kasvumme jatkossakin. Uusin rekrytointimme on pienten ja keskisuurten asiakkaiden eli SME-segmentin myyntijohtaja Kai Leppänen. Kai on todellinen SaaS-myynnin huippuammattilainen ja Kain tehtävänä on nostaa SME-myyntimme uudelle tasolle. Uusi talousjohtajamme Kaisa Rönkkö tuo mukanaan pitkän kokemuksensa liiketoimintalähtöisestä talousjohtamisesta ja rahoituksesta. Talousjohtajien kapulanvaihto on sujuva, sillä väliaikainen talousjohtajamme Paul Stenbäck jatkaa LeadDeskin johtoryhmässä ja vastaa jatkossa liiketoiminnan kehityksestä keskittyen erityisesti yrityskauppoihin.

Tuotekehitystiimimme teki superhyvää työtä vuoden 2022 aikana. Julkaisimme keväällä uuden, tehokkaamman käyttöliittymän asiakkaidemme myyntitiimien käyttöön. Strategiamme mukaisesti liityimme vahvemmin suosittuihin ekosysteemeihin, kuten Salesforce ja Zendesk. Salesforce-asiakkuudenhallintajärjestelmän markkinapaikalla julkaisemamme LeadDesk Talk -sovellus onkin jo saanut mukavasti huomiota sekä ensimmäisen merkittävän pilottiasiakkaan.

 

Valmiina menestymään markkinan murroksessa

Euroopan contact center -pilvipalveluiden markkinan ennustetaan tulevina vuosina jatkavan kasvuaan, sillä asiakasyritysten siirtymä kohti pilvipalveluja on edelleen kesken. LeadDeskin mahdollisuudet menestyä tässä markkinassa ovat erinomaiset, sillä luotettavan ja globaalin infrastruktuurimme ansiosta meillä on selkeää kilpailuetua ydinmarkkinoillamme.

LeadDeskin kilpailuetu syntyy paikallisen läsnäolon lisäksi kyvystä mukautua paikallisiin tarpeisiin. Alati muuttuva ja maakohtainen sääntely vaikuttaa asiakkaidemme liiketoimintaan ja luo kysyntää uusille pilviratkaisuille. Sääntely toimii vallihautana meidän ja kilpailijoiden välillä, sillä sääntely vaihtelee merkittävästi Euroopan maasta toiseen. Suurten, usein pohjoisamerikkalaisten, järjestelmätoimittajien tuotteiden muokkaus vastaamaan kunkin markkinan sääntelyä ja erityispiirteitä on hidasta ja kallista. Vastaavasti LeadDeskin pienten, paikallisten kilpailijoiden on hankalaa löytää resursseja, joilla kehittää tuotettaan uusille markkinoille sopivaksi.

Ketteränä toimijana meillä on erittäin hyvä mahdollisuus kasvattaa LeadDeskin myyntiä muuttuvassa sääntely-ympäristössä. Esimerkiksi vuoden 2022 aikana kehitimme tuotettamme vastaamaan Ranskan muuttuneeseen puhelinnumeroregulaatioon ja Suomen kirjallista kaupan vahvistamista koskevaan lakimuutokseen.

Nopeasti kehittyvä tekoäly tarjoaa mahdollisuuksia tehostaa asiakaspalvelua merkittävästi. OpenAI:n ja Googlen kilpajuoksu kirittää tekoälyn evoluutiota. Jatkossakin asiakaspalvelu ja myynti tulevat kuitenkin edellyttämään teknologian ja ihmisen saumatonta yhteistyötä. Pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä näemme, että tekoäly täydentää tuotettamme ja tarjoaa kutkuttavia mahdollisuuksia tuotekehitykseemme. Kehitystyö tekoälyn laajemmasta käytöstä tuotteessamme on jo käynnissä. Kaikki LeadDeskin kautta käydyt puhelut ovat jo saatavilla myös tekstimuodossa, mikä mahdollistaa tekoälyteknologian hyödyntämisen. Chatbotimme on itsessään jo tekoälyyn pohjautuva tuote, ja alan kehitysloikkien myötä kykenemme muun muassa merkittävästi nopeuttamaan sen käyttöönottoa.

Asiakastyytyväisyys on SaaS-liiketoiminnan kannalta ratkaisevaa. Kasvumme ehto on, että nykyiset asiakkaamme ovat tyytyväisiä LeadDeskin järjestelmään ja palveluun. Viimeisellä vuosineljänneksellä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan asiakkaamme antoivat meille arvosanan 4/5. Sekä asiakaspalvelun että myynnin järjestelmämme saivat runsaasti kiitosta laajoista toiminnallisuuksistaan.

Haluamme ylittää asiakkaidemme toiveet ja siksi panostamme jatkossakin vahvaan ydinratkaisujemme tuotekehitykseen. Olemme muun muassa tehneet avainrekrytointeja, jotta voimme kehittää tuotteemme tekoälyominaisuuksia. Tarjoamme ratkaisun, jonka avulla hyvinkin erilaiset asiakaspalvelu- ja myyntiorganisaatiot voivat toimia tehokkaasti. LeadDeskiä käyttävät jo esimerkiksi erilaiset terveydenhuollon toimijat, telekommunikaatioala, julkishallinto, taksikeskukset, pankit ja ulkoistetut contact center -yritykset.

Sitoutunut tiimi kantaa voittoon 

Olen superkiitollinen LeadDeskin tiimin sitoutuneesta työstä vuonna 2022! Sitoutuneisuudesta kertoo myös syksyllä järjestetyn henkilöstölle sunnatun optio-ohjelmamme suosio. Työntekijöillämme oli mahdollisuus ostaa yhtiön osakkeita ja saada ostettuja osakkeita vastaan ylimääräisiä optioita. Ohjelman kautta lukuisista työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä tuli yhtiömme uusia omistajia. Suuren kiitoksen ansaitsevat myös asiakkaamme, sijoittajamme ja yhteistyökumppanimme! Vahvalla yhteishengellä teemme vuodesta 2023 entistä menestyksekkäämmän.”

 

Seuraa meitä Inderesin sivuilla

LeadDesk yhtiöesittely