Nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toimii yhtiökokouksen valtuuttamana. Toimikunta on muodostettu LeadDeskin suurimpien osakkeenomistajien edustajista. Nimitystoimikunnan jäsenet vuoden 2023 yhtiökokoukseen saakka ovat:

  • Lauri Pukkinen, edustaen yksityisomistustaan
  • Erik Sprinchorn, TIN Fonderin nimeämänä edustajana
  • Juha Takala, OP-Rahastojen nimeämänä edustajana
  • Olli Sirkiä, edustaen yksityisomistustaan

Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille ja varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä osaaminen ja kokemus.

Nimitystoimikunnan työjärjestys: [Linkki]