Johdon liiketoimet

LeadDesk julkaisee MAR:n mukaisten johtotehtävissä toimivien henkilöidensä ja heidän lähipiirinsä LeadDeskin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet saamiensa ilmoitusten mukaisina viipymättä ja viimeistään kolmen työpäivän kuluessa liiketoimesta. Edellä mainittu velvollisuus perustuu Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (”MAR”) 17 artiklaan. Ilmoitusvelvollisuus alkaa, kun ilmoitusvelvolliskohtainen 5 000 euron kalenterivuosikohtainen raja-arvo täyttyy. Raja-arvo lasketaan laskemalla yhteen nettouttamatta kaikki kalenterivuoden aikana tehdyt liiketoimet. LeadDesk ei vastaa johtohenkilöiden eikä heidän lähipiirinsä ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Ilmoittaminen ja lähetys Finanssivalvonnalle

Liiketoimet ilmoitetaan Finanssivalvonnalle sähköisen asioinnin kautta. Sähköiseen asiointipalveluun pääset kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.finanssivalvonta.fi/. Yleiset ja palvelukohtaiset ohjeet sähköisen asioinnin käyttöön löytyvät täältä.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  • Kaupankäyntipaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI)
  • Liikkeeseenlaskijan nimi: LeadDesk Oyj
  • LEI-tunnus   743700LBLYH1JB790471
  • Osakkeiden kaupankäyntitunnus    LEADD
  • ISIN -koodi      FI4000364120
  • Ilmoitusnumero         Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

Lähetys LeadDesk Oyj:lle

  • Lähetä lomake sähköpostin pdf-liitteenä osoitteeseen transactions@leaddesk.com liitä cc:ksi yhtiön CFO
  • LeadDesk Oyj julkaisee saamansa ilmoituksen yhtiötiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli LeadDeskillä tulee ilmoitukseen liittyen kysyttävää.

Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella 15.2.2019 lähtien yhtiön yhtiötiedotteissa.

Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä saat muun muassa finanssivalvonnan osoitteesta.

Työsuhdeoption verotus

Työsuhdeoptiosta saatu etu on palkkaa (EPL 13 § 3 momentti). Työnantajan on tämän vuoksi toimitettava työsuhdeoptiosta saadun edun arvosta ennakonpidätys (EPL 9 § 1 momentti).