Hallitus

Hallituksella on yleinen vastuu Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat. Hallitus vahvistaa Yhtiön strategiaa, organisaatiota, kirjanpitoa ja varainhoidon valvontaa koskevat periaatteet sekä nimittää Yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja vastaa Yhtiön strategian toteuttamisesta ja juoksevien asioiden hoitamisesta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan yhdestä viiteen varsinaista jäsentä ja ainakin yksi varajäsen, jos hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Tarkastusvaliokunta

LeadDesk Oyj:n hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, jonka jäseniksi valittiin Eija Kuittinen (valiokunnan puheenjohtaja) ja Petri Niemi.

Tarkastusvaliokunnan vastuulla on muun muassa:

  • seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
  • seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
  • seurata ja arvioida, miten Yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät, sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
  • seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista;
  • arvioida lakien, määräysten ja yrityksen toimintatapojen noudattamista sekä
  • toimeenpanna muita tehtäviä, joihin hallitus on myöntänyt valiokunnalle toimivallan.

 

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on vahva asiantuntemus ottaen huomioon yllä esitellyt valiokunnan vastuualueet ja tilintarkastusta koskevat tehtävät. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Hallituksen jäsenet


Petri Niemi
Hallituksen puheenjohtaja
teknillisen fysiikan diplomi-insinööri, s. 1961

Petri Niemi on toiminut LeadDeskin hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2017. Hän on lisäksi toiminut hallituksen jäsenenä sekä hallituksen puheenjohtajana useissa muissa yrityksissä. Niemi on toiminut G2 Invest Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2011 ja CapMan Oyj:ssa Senior Partnerina vuosina 1999–2011. Lisäksi hän on toiminut hallituksen puheenjohtajana muun muassa Bilot Consulting Oy:ssä vuodesta 2015, Liana Technologies Oy:ssä vuodesta 2019, Clausion Oy:ssä vuodesta 2018, Next Games Oyj:ssä vuodesta 2017, Wega Group Oy:ssä vuodesta 2017 ja Vincit Oyj:ssä vuosina 2015-19, sekä hallituksen jäsenenä muun muassa Lounea Palvelut Oy:ssa vuodesta 2017, Wega Group Oy:ssä vuosina 2012–2017, Detection Technology Oyj:ssä vuodesta 2012 ja Insta Group Oy:ssa vuodesta 2011.

Osakkeita: 10 797 kpl
Osakkeita lähipiirissä:

 


Eija Kuittinen
Hallituksen jäsen
kauppatieteiden maisteri, s. 1961

 

Eija Kuittinen on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2019 sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2020. Lisäksi Kuittinen on toiminut Clausion Oy:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2019. Aikaisemmin hän työskenteli muun muassa yritysjärjestelypalveluista vastaavana johtoryhmän jäsenenä ja partnerina BDO Oy:ssä 2016-2021, Deloitte Oy:ssä 2009–2015 sekä PricewaterhouseCoopers Oy:ssä 1991–2007. Kuittinen on lisäksi toiminut VR-konsernin johtoryhmän jäsenenä 2007-2009 ja hallituksen jäsenenä Oy Pohjolan Liikenne Ab:ssa vuosina 2007- 2009, KHT-yhdistyksessä vuosina 2000-2006 sekä Boardman Oy:n partnerina 2007-2009.

Osakkeita: 2 760 kpl
Osakkeita lähipiirissä:

 


Petteri Poutiainen
Hallituksen jäsen
BBA, EMBA, s. 1972

Petteri Poutiainen on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2020. Poutiainen toimi Digitalist Groupin toimitusjohtajana vuonna 2019-2021. Tätä ennen hän toimi Salesforcen maajohtajana vuodesta 2016 vuoteen 2019. Salesforcea ennen hän toimi lähes 18 vuotta Oraclella johtotehtävissä. Petteri Poutiainen oli lisäksi yhtenä Invesdor Oy:n perustajana.

Osakkeita: 714
Osakkeita lähipiirissä:

 


Emma Storbacka
Ehdolla hallitukseen
M.Sc., s. 1985

Emma Storbacka on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Storbackalla on pitkä tausta markkinoinnissa ja liikeenjohdossa. Storbacka on toiminut konsulttina CapGeminillä vuosina 2010- 2012. Vuonna 2012 Emma aloitti Avauksella ensin konsulttina (2012-2013), jonka jälkeen hän siirtyi vastaamaan Avauksen B2B tarjoamasta (2013-2015). Vuonna 2015 Storbacka muutti Tukholmaan avaamaan Avauksen Ruotsin toimistoa, ja vuonna 2016 Avauksen Ruotsissa tekemän yritysoston jälkeen, hänestä tuli myös 2017 Avauksen Ruotsin maajohtaja. Menestyneen integraation jälkeen Storbacka otti vastuulleen koko Avauksen johtamisen ja hän on toiminut vuodesta 2018 lähtien Avauksen toimitusjohtajana.

Osakkeita: 1 600
Osakkeita lähipiirissä:

 


Antti Hovila
Ehdolla hallitukseen
Diplomi-insinööri, MBA (HBS), s. 1981

Antti Hovila on toiminut LeadDeskin hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Hovilalla on pitkä tausta strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä yritysten sisäisissä rooleissa sekä sijoitusanalyytikkona. Hovila on toiminut liikkeenjohdon konsulttina McKinsey & Companyssä vuosina 2005-2006 sekä Nokialla strategia- ja liiketoimintakehitystehtävissä vuosina 2006-2008. Vuosina 2008-2010 suorittamiensa Harvard MBA-opintojen jälkeen Hovila toimi vuosina 2010-2019 yhdessä maailman suurimmista osakesijoitusyhtiöistä Fidelity Internationalissa muun muassa strategiasta ja suunnittelusta vastaavana apulaisjohtajana. Fidelity-vuosiensa jälkeen Hovila siirtyi F-Securelle johtoryhmään vuonna 2019 vastaamaan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä. Vuonna 2022 Hovila siirtyi Senior Vice President-rooliin vastaamaan Schibsted Nordic Marketplaces-liiketoiminnan strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä.

Osakkeita: 2 200
Osakkeita lähipiirissä: