Sijoituskohteena

Avainluvut

Avainluvut

2023 2022 2021 2020 2019
Liikevaihto 29 358 28 084 24 567 13 799 12 355
Liikevaihdon kasvu-% 4,5 % 14,3 % 78,0 % 11,7 % 12,0 %
Käyttökate, % liikevaihdosta 13,2 % 11,8 % 12,4 % 12,2 % 27,7 %
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,7 % -5,5 % -4,0 % 2,2 %
17,9 %
Oman pääoman tuotto (ROE), % -10,1 % -9,9 % -9,1 % 2,4 %
18,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -3,5 % -5,4 % -3,5 % 3,3 %
40,8 %
Omavaraisuusaste, % 53,6 % 56,3 % 52,9 % 71,6 %
72,3 %
Nettovelkaantumisaste, % 33,4 % 30,9 % 15,4 % -47,2 %
-63,9 %
Tulos / osake, eur -0,31 -0,33 -0,24 0,04
0,17
Tulos / osake, eur (laimennusvaikutus huomioituna) -0,31 -0,33 -0,24 0,04
0,16
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 184 170 186 116
82