LeadDesk Ltd’s contemplated initial public offering

Important information

Access to the information and documents on this portion of the website is restricted for regulatory reasons. You are requested to review the following and confirm your country of residence. Your confirmation must be true and accurate.


Please enter your country of residence:

Other Countries

Important: You must read the following before continuing. The following applies to the information following this page, and you are therefore advised to carefully read and approve the following before reading, access-ing or making any other use of the following information.

This website and the information contained herein are not intended for, and must not be accessed by, or dis-tributed or disseminated to, persons resident or physically present in the United States of America (including its territories and possessions, the “United States”), Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa, and do not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy or ac-quire, any shares, rights or other securities of LeadDesk Ltd (the “Company”) in the United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore and South Africa.

The contemplated initial public offering shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except solely in Finland, in order to register the shares or the contemplated initial public offering or for the public offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, offered, sold, resold, transferred or de-livered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circumstances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws including the United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore and South Africa. Neither the documents on this website nor the company description may be delivered to persons in the above-mentioned countries by copying or in any way whatsoever. The Company requires that the persons mentioned above in this paragraph inform themselves of the restrictions regarding the distribution and other conveyance outside of Finland as well as restrictions regarding the use of information and observe all such restrictions. Neither the Company nor the Company’s representatives have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such re-strictions were known to prospective investors. The Company reserves the right to, in its sole discretion re-ject any type of share subscription that the Company believes would cause the violation or breach of legisla-tion, rule or regulation.

In order to access the information related to the contemplated initial public offering, you must certify the following:

 • I have carefully read and understood the instructions and restrictions described above and I acknowledge that they are applicable to me.
 • I am not resident of United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Sin-gapore or South Africa and I am currently not physically present in any of these countries.
 • If I am resident of any other country than Finland or if I am currently physically present in any country other than in Finland, I have obtained the necessary information about the re-strictions applicable to the delivery of this information and my participation in the contemplat-ed initial public offering and I acknowledge that they are applicable to me.

United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore, South Africa

The contemplated initial public offering shall be governed by the laws of Finland. No action has been taken, except solely in Finland, in order to register the shares of LeadDesk Ltd (the “Company”) or the contemplat-ed initial public offering or for the public offering of shares. The shares may not be, directly or indirectly, of-fered, sold, resold, transferred or delivered in such countries or jurisdictions or otherwise in such circum-stances in which it would be unlawful or require measures other than those required under Finnish laws in-cluding the United States of America, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore and South Africa. The following documents, including the company description, may not be delivered to persons in the above-mentioned countries and it must not be copied in any way whatsoever. The Company requires that the respective persons inform themselves of and observe all such restrictions. Neither the Company nor the Company’s representatives have any kind of legal responsibility for such violations whether or not such restrictions were known to prospective investors. The Company reserves the right to, in its sole discretion re-ject any type of share subscription that the Company believes would cause the violation or breach of legisla-tion, rule or regulation.

Leaddesk Oy:n suunniteltu listautuminen

Tärkeää tietoa

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta rajoitetaan voimassa olevan sääntelyn mukaisesti. Lue alla olevat tiedot ja anna vahvistus asuinmaastasi. Vahvistuksen on oltava todenmukainen ja paikkansapitävä.


Valitse luettelosta asuinmaasi:

Muut maat

Tärkeää: Teidän tulee lukea seuraavassa esitetty ennen kuin jatkatte eteenpäin. Seuraavassa esitetty soveltuu tämän sivun jäljessä esitettäviin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä tässä esitetty ennen sitä seuraavien tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksi käyttämistä.

Tätä internet-sivua ja tässä esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu eivätkä ne tule arvioitavaksi, levitettäväksi tai välitettäväksi henkilöille, jotka ovat Yhdysvaltojen (mukaan lukien sen alueet ja hallintoalueet, ”Yhdysvallat”), Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen, Uuden-Seelannin tai Japanin kansalaisia tai jotka ovat tällä hetkellä näissä maissa, ja ne eivät muodosta tarjousta myydä, ostaa tai hankkia LeadDesk Oy:n (”Yhtiö”) osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa ja Etelä-Afrikassa.

Suunniteltuun listautumiseen sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Tätä asiakirjaa tai yhtiöesitettä ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin jäljentämällä tai millään muilla tavoin. Yhtiö edellyttää, että edellä tässä kappaleessa tarkoitetut henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näiden tietojen jakelua ja muuta luovuttamista Suomen ulkopuolelle sekä tietojen käyttöä koskevista rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiöllä tai yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Siirtyäksenne suunniteltua listautumista koskeviin tietoihin tulee teidän hyväksyä seuraava:

 • Olen tutustunut ja ymmärtänyt edellä mainitut ohjeet sekä rajoitukset ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.
 • En ole Yhdysvaltojen, Kanadan, Uuden-Seelannin, Australian, Japanin, Hongkongin, Singaporen tai Etelä-Afrikan kansalainen enkä ole tällä hetkellä näissä maissa.
 • Mikäli olen muun maan kuin Suomen kansalainen tai olen tällä hetkellä muualla kuin Suomessa, olen hankkinut asianmukaiset tiedot ehdoista ja rajoituksista, jotka koskevat näiden tietojen jakelua sekä osallistumistani suunniteltuun listautumiseen ja sitoudun noudattamaan niitä.

Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore, Etelä-Afrikka

Suunniteltuun listautumiseen sovelletaan Suomen lakia. LeadDesk Oy:n (”Yhtiö”) osakkeiden tai suunnitellun listautumisen rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa sellaisissa valtioissa tai hallintoalueella tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Uusi-Seelanti, Australia, Japani, Hongkong, Singapore ja Etelä-Afrikka. Suunniteltuun listautumiseen liittyviä asiakirjoja, mukaan lukien yhtiöesite, ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin eikä niitä saa jäljentää millään tavoin. Yhtiöllä tai Yhtiön edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Yhtiön osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

LeadDeskin First North -listautumisanti

 

LeadDesk Oyj:n (”LeadDesk” tai ”Yhtiö”) listautumisanti (”Listautumisanti”) on päättynyt. Listautumisannin merkintäaika alkoi 4.2.2019.  Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin.

Listautumisannissa LeadDesk laski liikkeeseen yhteensä 803 704 Yhtiön uutta osaketta (”Antiosakkeet”) instituutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”), yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja sen henkilöstölle (”Henkilöstöanti”).

Osakkeiden merkintähinta Yleisö- ja Instituutioannissa oli 7,50 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa 6,75 euroa osakkeelta. Yhtiön Listautumisannilla keräämien bruttotuottojen arvioidaan olevan 6 miljoonaa euroa ennen Listautumisantiin liittyvien palkkioiden ja kulujen vähentämistä.

Yhtiö sai Listautumisannissa 1000 uutta osakkeenomistajaa. Yhtiö laskee liikkeeseen suunnitellusti 803 704 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”). Tarjottavat Osakkeet allokoidaan seuraavasti:

 • 333 721 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”)
 • 432 667 osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa (”Instituutioanti”)
 • 37 316 osaketta allokoidaan konsernin henkilöstölle ja hallituksen jäsenille (”Henkilöstöanti”)

 

Lukuun ottamatta Henkilöstöannissa annettavia Osakkeita kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla (”First North”) alkoi 15.2.2019. Kaupankäynnin Henkilöstöannissa annetuilla osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 20.3.2019. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ”LEADD” ja ISIN-koodi FI4000364120.

Oaklins Merasco Oy toimi listautumisannin pääjärjestäjänä ja merkintäpaikkana Nordnet Bank AB Suomen sivuliike (”Nordnet”) www.nordnet.fi/leaddesk.

Toimitusjohtaja Olli Nokso- Koivisto kommentoi:

”Olemme ylpeitä, että niin moni sijoittaja haluaa olla mukana LeadDeskin kasvutarinassa. Saimme listautumisannin myötä yli tuhat uutta omistajaa. Listautuneena yhtiönä meillä tulee olemaan entistäkin paremmat mahdollisuudet kasvustrategiamme toteuttamiseen. Listautuminen vahvistaa uskottavuuttamme liiketoimintakriittisien järjestelmien toimittajana, sekä vahvistaa asemaamme rekrytointimarkkinassa. Haluamme kiittää kaikkia LeadDeskin osakeantiin osallistuneita ja toivottaa uudet osakkeenomistajat tervetulleiksi LeadDeskiin – jatketaan yhdessä kasvutarinaamme pilvimarkkinassa!”

 

Miksi sijoittaa LeadDeskiin?

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Yhtiö tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin.

LeadDesk tavoitteena on olla liikevaihdolla mitattuna Euroopan suurin suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin keskittynyt SaaS-ohjelmistoyhtiö. Yhtiö pyrkii kasvattamaan markkinaosuuttaan voimakkaasti nykyisillä markkina-alueilla ja laajentumaan uusille markkina-alueille Euroopassa – orgaanisesti ja yritysostoin.

 • Kasvava: Yhtiö on kasvanut kuusi peräkkäistä vuotta keskimäärin 46 prosenttia vuodessa. Vuodesta 2014 kasvu on ollut nopeinta kansainvälisillä markkinoilla. Kasvua tukevat megatrendit, kuten pilvipohjaisten ohjelmistojen kysynnän kasvu.
 • Skaalautuva: Yhtiön liiketoiminnan ytimen muodostavat jatkuvalaskutteinen LeadDesk-pilvipalvelu. SaaS-mallin ansiosta se skaalautuu tehokkaasti suurivolyymisen myynnin ja asiakaspalvelun tarpeisiin eri kokoisille asiakkaille, myös uusilla markkinoilla.
 • Kannattava: Liiketoimintamalli perustuu pitkäaikaisiin ja jatkuvalaskutteisiin sopimuksiin. Tämä mahdollistaa vakaan ja ennustettavan liikevaihdon, mikä puolestaan luo edellytykset liiketoimintamme hyvälle kannattavuudelle.
 • Innovatiivinen: Yhtiö on luonut menestyksekkään liiketoimintamallin. Se avulla Yhtiö on jo saavuttanut johtavan markkina-aseman toimialalla Pohjoismaissa ja rakentaneet hyvän kasvualustan keskeisissä maissa Euroopassa.

 

Yhtiöesittelytilaisuus

LeadDesk järjesti yhtiöesittelytilaisuuden 4.2.2019.

Katso tilaisuuden webcast-tallenne osoitteessa: www.inderes.fi/leaddesk

 

 

Materiaalit

Sijoittaja-analyysi

Sijoittaja-analyysi on Inderes Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Inderes Oy:n näkemyksiä. Sijoittaja-analyysi ei ole Nasdaq Helsinki Oy:n hyväksymä Nasdaq First North -sääntöjen mukaan listautumisannista laadittu yhtiöesite tai arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitettua markkinointiaineistoa. Sijoittajien tulisi tutustua yhtiön julkaisemaan ja Nasdaq Helsinki Oy:n hyväksymään yhtiöesitteeseen ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tiedotteet

Seuraa meitä Inderesin sivuilla

LeadDesk yhtiöesittely