Tilintarkastajat

Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen KHT-tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti vähintään yksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiön tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan Miika Karkulahti.