Hallinto

LeadDesk Oy:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä perustuu voimassaolevaan lainsäädäntöön ja yhtiön yhtiöjärjestykseen.